LPS-Experts,
uw partner in bescherming tegen blikseminslag

Het risico op blikseminslag

Elk jaar zijn er duizenden ongevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de bliksem te wijten zijn. De daaruit resulterende schade – brand, ontploffingen, verontreinigende stoffen die vrijkomen, … – vormen een bedreiging voor de veiligheid van goederen, mens en milieu.
Met een optimale bescherming kunnen we de risico’s tot een minimum beperken.

Een optimale bescherming

  • beveiligt uw persoon, uw uitrusting, installaties en leefomgeving;
  • voorkomt te hoge kosten voortvloeiend uit een overdreven bescherming;
  • hangt af van een groot aantal factoren.

Een optimale bescherming begint dan ook met een volledige, gedetailleerde studie van uw locatie om het reële gevaar op blikseminslag te onderzoeken en de meest aangewezen bescherming te bepalen, zowel op technisch vlak als wat kosten betreft.

Wettelijke verplichtingen

Bepaalde industrietakken en/of gebouwen zijn wettelijk verplicht om zich te beschermen tegen blikseminslag. Onze specialisten kunnen u helpen met het naleven van de verschillende voorschriften.

Wacht niet tot de bliksem inslaat om uw installaties te beschermen! Neem vandaag nog contact op met LPS-Experts.

Risico op blikseminslag

Op elk moment woeden er in alle uithoeken van de wereld zo’n 2.000 stormen. Jaarlijks vallen er duizenden ongevallen te betreuren die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg zijn van een blikseminslag.

News

Wettelijke verplichtingen

Le 07/07/2011

Bepaalde industrietakken en/of gebouwen zijn wettelijk verplicht om zich te beschermen tegen blikseminslag. Onze specialisten kunnen u helpen met het naleven van de verschillende voorschriften.